Claim: "Povjerenica EU-a ‘za jednakost’ smatra riječi poput ‘Božić’ ili kršćanska imena poput Marija diskriminirajućima u novoobjavljenim ‘smjernicama’, koje će biti revidirane nakon revizije dokumenta" is

Has beed claimed by: