Claim: "Zagrebačka banka nagrađuje korisnike Visa karticama udvostručenim iznosima na njihovim računima." is