Claim: "Španjolska poručila da je Izrael teroristička nacija" is

Has beed claimed by: