Claim: "Ruska zastava je vidljiva na snimci Croatia Rallyja gdje je nekoliko ljudi sudjelovalo u tučnjavi" is

Has beed claimed by: