Claim: "Grmoja govori neistinu kada kaže da je vukovarski HDZ podržao Istanbulsku konvenciju" is

Has beed claimed by: