Claim: "Globalno zatopljenje ne postoji" is

Has beed claimed by: