Claim: "Dijete izuzeto iz obitelji, jer su ga učili da homoseksualnost nije dio Islama" is

Has beed claimed by: