Claim: "Čovjek uzrokuje klimatske promjene s vremenskim oružjem" is

Has beed claimed by: